Забележителности в Стара Планина

Водопад Райско пръскало

Дял: Средна Стара Планина

Това е най-впечатляващия и най-високия водопад по височина на водния пад - 125 м. Известен е още с името Калоферско пръскало. Образува се от Пръскалска река, ляв приток на Бяла река в Троянско-Калоферската планина, средна Стара Планина. Разположен е в южната част на резервата Джендема, на около 500 м. южно от връх Ботев, на височина 1700 м. Водата му пада от високи отвесни скали в долина наречена "Казана". Сребристата водна струя, след като стигне дъното на бездната, образува полупрозрачни облаци от воден прах. При хубаво време водопада се вижда от град Калофер. Гледката е величествена и неописуемо красива. Туристите, които желаят да го посетят трябва да минат покрай град Калофер, откъдето да отидат до местността "Паниците". Оттам трябва да се върви пеша около 3 часа докато се стигне непосредствено до хижа Рай и оттам да се види отблизо самия водопад. Въпреки това много хора го посещават за да се възхитят на неповторимата красота и очарованието което вдъхва. Малко на юг, в местността "Рая", дала името на водопада, се намира х.Рай (на височина 1435 м). А на запад се намира пещерата Хан Маара. Райските скали, които образуват водопада, са обект на алпинизъм.

web:http://www.raiskotopraskalo.com  17 от 20  

Забележителности в Стара Планина