Забележителности в Стара Планина

Биосферен резерват Джендема

Това е най-големият резерват в парка – 4 220.2 ха и третия по големина в страната. Обявен е през 1953 г. за да се съхранят вековните букови гори, местната популация на дива коза, а също така и впечатляващи скални масиви с присъщия за тях растителен и животински свят. Тук се намира първенеца на Стара планина – вр. Ботев (Юмрукчал) – 2 376 м надморска височина. Под него се намира най-високия водопад у нас – Райското пръскало-124.5 м. В сърцето на резервата е най-значимия растителен формообразувателен център. Поради непристъпните пропасти, зъбери и скални гребени, растителното и животинско разнообразие не са добре проучени. Тук е царството на дивата коза, мечката, балканската пъстърва.  13 от 20  

Забележителности в Стара Планина