Забележителности в Рила

Седемте Рилски езера

Дял: Северозападна Рила

Седемте рилски езера (или както хората накратко ги наричат Рилските езера)са група езера с ледников произход, разположени в северо-западната част на Рила планина.

Разположени са на надморска височина между 2100 и 2500 метра.

Циркусът им е ограден от рида Сухия чал, Отовишкия връх и върха Харамията.

Езерата са разположени в стъпаловидни вдлъбнатини по склона на планината, като отделните езера са свързани помежду си чрез малки поточета. При преминаването на водата по тези поточета са образувани малки водоскоци и водопади.

Името на всяко от Седемте Рилски езера има връзка със специфични външни особености на даденото езеро.

Официално приетата номерация на езерата ги проследява отгоре надолу.

Езерото "Сълзата" е първото от Рилските езера. Намира на 1370 метра север-северозапад от Вазов връх. Неговата надморска височина е 2535 метра. Площта на водосборния му басейн е 0,18 кв.км. Площта на водната повърхност 7 декара. Водният му обем е 15,0 хил.м3. Максималната дълбочина 4,5 метра. Носи името Сълзата заради прозрачността на водите, които предлагат видимост в дълбочина.

Окото е най-дълбокото циркусно езеро в България, второто от Седемте Рилски езера. Езерото е с дълбочина 37,5 метра,площ от 6,8 хектара и е разположено е на 2440 метра надморска височина.

Езерото "Бъбрека" е третото от Рилските езера. Впечатлява с идеалната си бъбрековидна форма и голямата морена от източната му страна. Намира се на 2282 м. надморска височина и неговото местоположение е на 2020 м. север-северозапад от Вазов връх. Площта на водосборния обем е 0,54 кв.км. Площта на водната повърхност 85,3 декара. Водният обем е 1170 хил.м3. Максималната дълбочина в езерото е 28 метра.

Близнака е разположен на височина 2243 m и е най-голямото и най-дългото езеро с площ 9,1 хектара и дълбочина 27,5 м. Трилистниковото езеро е разположено на височина 2216 m. Езерото има неправилна форма и ниски брегове. Площта му е 2,6 хектара, а дълбочината - 6,5 м. Рибното езеро е на височина 2184 m и е най-плиткото - само 2,5m дълбочина, a площта му е 3,5 хектара. Седмото (Долното) езеро е на височина 2095 m и събира водите на езерата. Има площ 5,9 хектара, а дълбочината му е 11 m. От него изтича река Джерман, която е приток на река Струма. До Рибното езеро е х.Седемте езера.1 от 9  

Забележителности в Рила