Родопи

Обща информация
Родопите е най-обширната планина в България и заема около една седма част от българската територия. Името на планината Родопи е с тракийски произход. Род-опа се тълкува като първоначално име на река със значение „ръждива/червеникава вода“.

Географско разположение
Родопите са част от Рило-Родопския масив. Границата на Родопите с Рила и Пирин се очертава от долината на река Яденица, седловината Юндола, Аврамовата седловина, река Дрешенец и долината на река Места. Северните склонове на Родопите са значително по-стръмни от тези на юг, където планината плавно преминава в полетата на Беломорска Тракия.

Географско деление
По особености в релефа Родопите се делят на две части - Западни (високи) и Източни (ниски). Границата между тези две части се очертава от реките Каялийка и Боровица.
Западните Родопи обхващат територия от 8732 кв. км и по-високата част на Родопите. Средната им надморска височина е 1098 м, а най-високите точки са над 1800 - 2000 м.
Релефът в източната част на планината е предимно нископланински и хълмист. Средната им надморска височина е едва 320 м. Планинските дялове в тази част на планината също са обширни, но значително по-ниски.

Хижи Забележителности Връзки
ТБ Чаирски езера
хижа Аида
хижа Академик (бивша Родопски партизани)
хижа Атанас Спиридонов
хижа Безово
хижа Белите брези
хижа Боровица
хижа Бряновщица
хижа Буково
хижа Върховръх
хижа Добра вода
хижа Здравец
хижа Изгрев
хижа Кабата
хижа Кладова
хижа Книжовник
хижа Ледницата
хижа Марциганица
хижа Милеви скали
хижа Млечино
хижа Момчил
хижа Момчил юнак
хижа Орфей
хижа Пашалийца
хижа Перелик
хижа Персенк
хижа Преспа
хижа Равно боре
хижа Руен
хижа Румен
хижа Свежест
хижа Свобода
хижа Сини връх
хижа Скални мостове
хижа Смолянски езера
хижа Снежанка
хижа Студенец
хижа Техеран
хижа Триградски скали
хижа Устра
хижа Цепина
хижа Череша
хижа Чернатица
хижа Чудните мостове
хижа Шадийца
хижа Юндола
Биосферен резерват Дупката
Буйновско ждрело
връх Голям Перелик
връх Голям Персенк
Дяволски мост
Орлови скали
Пещера Ухловица
р.Арда
Резерват Кормисош
Резерват Червената стена
Триградското ждрело
Чудните мостове
Западни Родопи
Инфо Портал Родопите
Кърджали - Ардино портал
Магията на Родопите
Портал за Родопите
Родопи мап
Родопите - планината на Орфей
Рожен
Фотосафари